ŽivotopisMůj životopis


Většinu svého života jsem prožila ve Zlíně. Po maturitě na zlínském Gymnáziu jsem studovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze – fakultu dětského lékařství.

Po promoci jsem pracovala jako dětská lékařka v nemocnicích (Dačice, Kroměříž, Zlín), po atestaci z pediatrie potom nejdéle v Kojeneckém ústavu v Luhačovicích. Zde jsem získala vztah k sociální pediatrii  – problematice ohrožených, zanedbávaných a týraných dětí, také k problematice náhradní péče.

Další 4 roky jsem strávila na dětském oddělení Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

Již v této době jsem započala s výcvikem rodinné terapie v Institutu Rodinné terapie v Motole (školitelé prim. MUDr.  Špitz, PhDr. Gjuričová, PhDr. Kubička).

Po tříletém výcviku následovalo období práce v supervizní skupině (viz foto) pod dohledem supervizorky dr. Gjuričové. Část této skupiny se stále schází v Praze u dr. Gjuričové, tak na svých pracovištích (Středisko výchovné péče Valašské Meziříčí – Mgr. Eliášová, SVP Kroměříž – PhDr. Cruzová).

Po specializační atestaci jsem nastoupila do Dětského centra Burešov ve Zlíně, kde pokračovala práce v oblasti sociální pediatrie, náhradní rodinné péče, dětské psychiatrie.

Cenné byly zkušenosti z rodinné terapie pro práci s rodinami v tíživém období či situaci.

V současné době se věnuji privátní praxi dětského a dorostového psychiatra a rodinného terapeuta.

V rámci své praxe úzce spolupracuji s SVP Kroměříž, Valašské Meziříčí, s Klokánky v Kroměříži jako pedopsychiatr i jako supervizor.