O mé práciPráce dětského psychiatra


Dny dětského psychiatra a rodinného terapeuta nejsou jednotvárné.

Rodiny mají historii, své složení, radosti, smutky. K tomu, aby se v rodině něco změnilo, potřebuje rodina svůj čas, ale také ochotu a vůli ke změně. Terapeut pracuje s informacemi od rodiny, jejich cenným a významným majetkem.

Nosným prvkem v průběhu terapie je tudíž vzájemný vztah terapeuta a klientů.

V práci rodinného terapeuta jsou obsaženy jak vědomosti získané z odborného výcviku, literatury, praxe vlastní i ostatních kolegů, tak zkušenosti z osobního života v původní i současné rodině.

Rodinná terapie není metodou nebo technikou terapie – je především způsob myšlení využívající základní myšlenkové postupy, které systemická a rodinná terapie za zhruba půl století dohromady své existence osvojila. Z knihy rodinná terapie, Šárka Gjuričová, Jiří Kubička, str. 19