Kvalifikace a praxeKvalifikace a praxe


Kvalifikace

 • 1988 – Atestace z pediatrie
 • 1997 – Atestace z pedopsychiatrie
 • 2003 – Fuknční specializace z psychoterapie
 • 1998–2001 – 3 letý kurz systemické a rodinné terapie v rozsahu 390 hodin teoretického a praktického výcviku
 • 2002–2003 – 150 hodin supervize v rodinné terapii u PhDr. Šárky Gjuričové
 • 2002–2003 – psychosociální dovednosti a základy psychoterapie IPIPAPP Olomouc, v rozsahu 200 hodin
 • řada krátkodobých kursů v technikách a přístupech pro děti – relaxační techniky, imaginace, hyper a hypoaktivní dítě
 • APLA – poruchy autistického spektra
 • sympózia Duševní zdraví mládeže Brno
 • semináře psychiatrické kliniky FN Brno
 • Dny rodinných terapeutů

Praxe

 • Kojenecký ústav Luhačovice (pediatr, ředitel ústavu)
 • PL Kroměříž (4 roky do dosažení atestace z pedopsychiatrie)
 • Dětské centrum Burešov (ředitel, pediatr, pedopsychiatr)
 • privátní praxe pedopsychiatrie, psychoterapie – dosud

Osvědčení